Hamiton
prev
  • Hamiton
next

Đang cập nhật

Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Tên thành phẩm : HAMITON

Đơn vị tính : Chai 60 viên

Dạng bào chế : Bao Đường

Hoạt chất : Sa sâm 150mg, hoàng bá 150mg, tri mẫu 60mg, mạch môn 100mg, sinh địa 200mg, ngọn trúc 150mg, cao nhọ nồi 200mg, mẫu đơn bì 60mg, cam thảo  40mg, huyền sâm 150mg.