Ích thận khang
prev
  • Ích thận khang
next

Đang cập nhật

Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Tên thành phẩm : ÍCH THẬN KHANG

Đơn vị tính : Chai 60 viên

Dạng bào chế : Bao Đường

Hoạt chất : Mạch môn  120mg, Thiên môn đông 80mg,  Câu kỷ tử  120mg, Hoài sơn 120mg, Ngửu tất 120mg, Thạch hộc 120mg, Tang thầm 80mg, Qui bảng 120mg, Thục địa 120mg.