Nasalis
prev
  • Nasalis
next

Đang cập nhật

Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Tên thành phẩm : NASALIS

Đơn vị tính : Chai 60 viên

Dạng bào chế : Bao Đường

Hoạt chất : Thương nhỉ tử 150mg, Kim ngân hoa  150mg, Hoàng cầm 120mg, tân di hoa 150mg, mẫu đơn bì 120mg,mạch môn 120mg, huyền sâm 120mg, địa hoàng 150mg.