HÀNH TRÌNH VÌ SỨC KHỎE LIÊN KẾT - CHIA SẺ - ĐẢM BẢO HÀNH TRÌNH VÌ SỨC KHỎE
Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 21/04/2022, Dược Phẩm Phong Phú đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại địa chỉ công ty ở KCN Tân Tạo, Bình Tân, HCM. 
Tại Đại hội, Một trăm phần trăm cổ đông đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm : báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022; các nội dung liên quan đến công tác điều hành, chiến lược phát triển trong năm 2022

Thư viện liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 37 547 997